POČETNA
O LOVIŠTU
DIVLJAČ
NOVOSTI I OBAVEŠTENJA IZ LOVIŠTA
GALERIJA
SEKCIJE
FORUM LOVACA
KONTAKT
"JOVAN ŠERBANOVIĆ" ŽAGUBICA
LOVAČKO UDRUŽENJE
VUK
SRNA
LISICA
JAZAVAC
JAREBICA
FAZAN
DIVLJA SVINJA
DIVLJA MAČKA
KUNA ZLATICA
FAZAN
Mužjak fazana ili petao je dugačak 50-90 centimetara (sa sve repom) i poseduje dugačak rep, koji nekada može da iznosi polovinu od ukupne dužine. Njegovo perje je pretežno braon boje, dok je glava zeleno-plave boje. Oko očiju se nalaze pera crvene boje, a oko vrata se kod nekih podvrsta, nalazi prsten bele boje. Ženka fazana ili koka je manja i sive je boje. Obično na jednog mužjaka dolazi 5-6 ženki fazana, jer se mužjaci love. Gnezde se na zemlji u periodu od aprila do juna. Period inkubacije jaja traje 23-26 dana. Međutim većina fazana se uzgaja u fazanerijama a uoči sezone lova se puštaju. Fazani lete na kratkim distancama, ali mogu i da brzo trče po zemlji


POČETNAO LOVIŠTUDIVLJAČNOVOSTI I OBAVEŠTENJA IZ LOVIŠTAGALERIJASEKCIJEFORUM LOVACAKONTAKT