Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
DIVLJAČ
  

Vuk ili kurjak svakako je najatraktivnija divljač lovišta "Homolje". Vuk je posle velike akcije trovanja tokom pedesetih godina dvadesetog veka, bio potpuno iščezao sa prostora Homolja da bi se devedesetih godina vratio na svoja stara...........Detaljnije>> 

 

  

Srna ili srndać (lat. Capreolus capreolus) je šumska životinja, koja je rasprostranjena na području Srednje Evrope i Azije.Prisutna je na području od Ladoškog jezera prema Crnom moru, gde joj areal zaobilazi stepe i skreće prema Balkanu. Zapadna granica prostiranja ove vrste se kreće od skandinavskih ...........Detaljnije>>

 

 

 

 

Lisica je takođe prisutna u lovištu "Homolje". Visoka je od 30 cm do 40 cm a dugačka do 130 cm, od čega na rep otpada oko 40 cm. Boja lisice je crvenkasta sa tamnim nijansama. Od starih lovaca se može čuti da se nijanse lisičijeg krzna formiraju u zavisnosti od staništa, tako da razlikujemo tri......Detaljnije>> 

 

 

 

 

 

 

Jazavac ja dugačak oko 90 cm. od čega na rep otpada 15 cm. Može u visinu da naraste do 50 cm. a težina može da bude i do 20 kg. Na leđima ima tamnosivu dlaku, a na glavi boje su otvorenije, sa dve crne pruge, koje preko očiju i ušiju idu sve do vrata. Prsa, donja strana tela i noge su crne. Pod repom ima mali otvor okružen žlezdama, koje izlučuju..................Detaljnije>>

 

 

 

 


 

Poljska jarebica (Perdix perdix) je ptica iz porodice fazana (Phasianidae). Naseljava područja sa umerenom klimom, ali se retko može naći i na planins

kim zaravnima i većim nadmorskim visinama. Živi u Evropi i zapadnom delu Azije, a uspešno je naseljena i..........

Detaljnije>> 

 

    

Mužjak fazana ili petao je dugačak 50-90 centimetara (sa sve repom) i poseduje dugačak rep, koji nekada može da iznosi polovinu od ukupne dužine. Njegovo perje je pretežno braon boje, dok je glava zeleno-plave boje. Oko očiju se nalaze pera crvene boje, a oko vrata se kod nekih podvrsta, nalazi prsten bele boje. Ženka fazana ili koka je manja i sive je boje. Običa...........Detaljnije>>

 

    Divlja svinja je oduvek bila prisutna u pojedinim delovima lovišta "Homolje". U poslednjih par godina divlje      svinje su se proširile na sve delove lovišta tako da danas praktično ne postoji deo lovišta gde ih nema. Ova      izrazito atraktivna divljač za lov narasta u visinu do jednog metra, a težina može da joj.........
  Detaljnije>>  

 

  

 

Divlja mačka je po boji slična domaćoj samo što je veća od nje i ima rep koji je izrazito debeo sa osam crnih kolutova na njemu i crnim vrhom. Može da bude visoka do 45 cm a dugačka i do 120 cm. Divlja mačka može da dostigne težinu i do 15 kg. Izraziti je predator i pričinjava ogromnu štetu na divljači. Napada svu sitnu divljač, čak napada i lanad. Noćni je lovac.Pari se tokom februara................Detaljnije>>

 

 

 

    Kuna zlatica je dugačka oko 80 cm, od čega na rep otpada oko 30 cm. Dlaka joj je žuto-kestenjasta, a na        podbratku joj je zlatnožuta, po čemu je i dobila ime. Rep i noge su tamne boje, a na grudima ima belu            nesimetričnu mrlju. Noge su joj jake i snažne, sa jakim noktima. Izraziti je predator. Hrani se svi........

    Detaljnije>>