Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
SRNA
 

Srna ili srndać (lat. Capreolus capreolus) je šumska životinja, koja je rasprostranjena na području Srednje Evrope i Azije.

Prisutna je na području od Ladoškog jezera prema Crnom moru, gde joj areal zaobilazi stepe i skreće prema Balkanu. Zapadna granica prostiranja ove vrste se kreće od skandinavskih planina, uz zapadne obale Velike Britanije, prema Gibraltaru. Nema ih u Irskoj, na Korzici, Siciliji, Sardiniji i u Grčkoj.

Srne imaju skladno, vitko, lagano i veoma pokretno telo. Noge su im vitke i duge, a kopita crna. Uprkos tome, srne nisu izdržljivi trkači. Imaju kratak i jedva vidljiv rep. Dužina od njuške do repa iznosi 130-140 cm. Težina zavisi od područja na kojem borave, hrane, godišnjih doba, fiziološkog stanja i pola (ženke su 5-10% lakše u odnosu na mužjake). Težina obično iznosi oko 25 kg, ali može dostići i 40 kg.

Srna se kreće hodom, kasom i skokom, a odličan je plivač. Letnja dlaka je riđasto-crvena, a zimska kestenjasto-siva. Zadnjica joj je obrasla belom dlakom, koja je leti manje uočljiva nego zimi. Lane je smeđe, sa belim pegama do prvog linjanja. Srna menja dlaku dva puta godišnje, i to u proleće i početkom jeseni. Vreme linjanja zavisi od nadmorske visine, zdravlja i dobi životinje. Za obeležavanje teritorije i druge oblike mirisne komunikacij,e služe se kožnim žlezdama. One se nalaze između papaka zadnjih nogu, a ispod skočnog zgloba sa spoljašnje strane smeštene su žlezde lojnice, koje takođe ostavljaju miris na vegetaciji o koju se životinja očeše. Srndać ima i čeonu žlezdu, koja mu služi za označavanje granica područja. Od čula, srna ima izvrsno razvijen sluh, miris i ukus. Vid je slabo razvijen jer je njeno oko astigmatično pa vidi samo veće predmete i to nejasno, a najbolje opaža kretanje.


Ponašanje

Po načinu života i ponašanju, srna je pretežno dnevna životinja i najviše se kreće popodne i u večernje sate. Tokom dana uzima hranu u 8-11 intervala. Prosečan životni vek jedinke iznosi 13-15, a ponekad 17-18 godina.

Ponašanje srne spada u tzv. distancijalni tip, jer izbegava život u većim socijalnim formacijama. Do kasne jeseni se udružuje u krda i u njima ostaje sve do proleća. To udruživanje je nagonsko i opravdano je uticajem negativnih spoljašnjih faktora. U krdu vlada unutrašnja organizacija, koja ga održava na okupu i pruža osećaj sigurnosti. Vođa krda je po pravilu srna majka, koja vodi lanad. Tek pred sam porod srna prekida vezu sa prošlogodišnjom lanadi. Po broju članova i porodičnoj strukturi razlikuje se porodično, prošireno porodično i nagomilano krdo. Najtrajnije je porodično krdo koje ima razvijene odnose između jedinki, jer se radi o članovima jedne familije (srna – lanad).

U zavisnosti od stepena boniteta staništa, radijus kretanja srne iznosi od 1 do 10 km. Osim toga, kod srne kao zoološke porodice izražen je selidbeni nagon, ali je različitog intenziteta kod pojedinih vrsta. Kod sibirske srne je najizraženiji i iznosi nekoliko stotina kilometara. Kod evropske srne taj nagon je znatno slabiji, a izraženiji je kod planinskih srna zbog nepovoljnijih uslova staništa.


Razmnožavanje

Jedinke se pare u drugoj polovini jula i prvoj polovini avgusta, a ponekad i kasnije. Kod srna koje se pare kasnije ne dolazi do prekida razvoja zametka tj. porod se odvija istovremeno sa onima koje su bile u embriotenciji. Srndać prati srnu koja je u teranju i to traje 4 dana, a potom je napušta i traži drugu. Na taj način, on oplodi 4-5 srna.

Prvorotkinje donose na svet jedno, a kasnije najčešće dva laneta.