Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
KUNA ZLATICA
 

Kuna zlatica je dugačka oko 80 cm, od čega na rep otpada oko 30 cm. Dlaka joj je žuto-kestenjasta, a na podbratku joj je zlatnožuta, po čemu je i dobila ime. Rep i noge su tamne boje, a na grudima ima belu nesimetričnu mrlju. Noge su joj jake i snažne, sa jakim noktima. Izraziti je predator. Hrani se svim vrstama sitnije pernate i dlakave divljači. Napada i mladu lanad bez ustezanja.Odlikuje se velikom hrabrošću, upornošću i krvožednošću. Plen koji počne da proganja ne ostavlja dok ga ne uhvati, vrlo retko odustaje od gonjenja. Naročito voli veverice, koje sa neverovatnom spretnošću juri po drveću i hvata. Zeca hvata na logi, gde ga zaskače i zadaje mu smrtonosni ujed za vrat. Živi u šupljem drveću, pored reka, i u brdima gde nastanjuje šuplje bukve. Danju spava a noću lovi. Koti se tokom aprila i maja meseca kada na svet donosi dva, izuzetno retko tri mlada. Kuna zlatica izbegava ljudska naselja i retko se može naći blizu njih. Fascinira njena prilagodljivost životu na drvetu. U šupljini drveta i donosi mlade na svet. Tokom dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka cena krzna kune zlatice je bila izuzetno visoka. Stari lovci pričaju da se za jedno krzno kune zlatice moglo kupiti skoro dve dobre krave. Lovci na kune toga doba lovili su kune na dva načina, praćenjem traga na svežem snegu i pomoću kerova.

Praćenje traga kune na svežem snegu obavljalo se odmah po prestanku padanja snega dok se tragovi još ne bi izmešali. Stari lovci su trag kune zlatice pratili i na taj način što bi pratili trag otrešenog snega sa grana jer su imali u vidu da se kuna zlatica uglavnom kreće po drveću.

Lov uz pomoć lovačkih kerova je mnogo olakšavao nalaženje kune. Kerovi obučeni za lov kune pratili bi miris kune, a kada bi došli do drveta gde se nalazi kuna počeli bi da oblajavaju drvo.

U oba navedena slučaja lovci bi kunu pokušali prvo da isteraju dimom na taj način što bi ložili vatru oko drveta. Ako to ne bi uspelo, lovci su bili spremni i da po potrebi obore drvo. Jedan bi sekirom obarao drvo a drugi bi sa puškom pazio do kuna ne pobegne.