Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
DIVLJA MAČKA
 
Divlja mačka je po boji slična domaćoj samo što je veća od nje i ima rep koji je izrazito debeo sa osam crnih kolutova na njemu i crnim vrhom. Može da bude visoka do 45 cm a dugačka i do 120 cm. Divlja mačka može da dostigne težinu i do 15 kg. Izraziti je predator i pričinjava ogromnu štetu na divljači. Napada svu sitnu divljač, čak napada i lanad. Noćni je lovac.Pari se tokom februara i marta, nosi devet nedelja, i koti tri do šest mladih. Koti se u rupama na zemlji, nešto ređe na drvetu. Dan provodi u gustišu, u rupama ili na drvetu.

Lovci Homolja su uočili njenu osobinu da hoće da naseli tavane napuštenih ili slabo korišćenih salaša po brdima. Divlja mačka se najčešće odstreljuje tokom lova druge divljači kada je psi podignu na drvo pa lovac bude u poziciji da puca. Divlja mačka je izuzetno hrabra tako da je u stanju da ako je prinuđena napadne i čoveka. Ranjena nanosi ozbiljne povrede psima i neopreznim lovcima. Živi od 10 do 12 godina.

Neprijatelja, sem čoveka, skoro i da nema.