Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 LOVIŠTU
 Ukupna površina lovišta iznosi 71.791,00 ha, i tu površinu čine šume i šumsko zemljište 32.988 ha, livade i pašnjaci 25.122,00 ha, oranice i vrtovi 9.090 ha, voćnjaci i vinogradi 2.715ha, vode, bare, trstici i ostalo 1.526 ha.

Lovne površine su svi delovi lovišta na kojima divljač ima sve potrebne uslove za opstanak i reprodukciju, na kojima se gaji, štiti, i koristi-lovi. Imajući u vidu gore prikazane podatke možemo reći da je lovna površina lovišta "Homolje" 67.200 ha. Lovno-produktivne površine jesu delovi lovišta na kojima divljač ima uslova za stalan opstanak i razmnožavanje i na kojima se lovnim gazdovanjem gaji, štiti i koristi. Lovno-produktivna površina lovišta "Homolje" je utvrđena za gajenje divljači i prikazuje se u pregledu:

Vrsta divljači: Lovno-produktivna površina

Srneća divljač: 40.000 ha

Divlja svinja: 25.000 ha

Zec: 40.000 ha

Fazan: 15.000 ha

Jarebica poljska: 20.000 ha

Imajući u vidu specifičnosti lovišta "Homolje" može se slobodno reći da je priroda prema lovištu "Homolje" bila blagonaklona. Lovište obiluje terenima na kojima se naizmenično prepliću poljoprivredne i šumske površine, što divljači izuzetno pogoduje i što je rezultiralo ekspanzijom divljači u poslednjih par godina. Ovo se pogotovo odnosi na divlje svinje čija je ekspanzija obeležila poslednjih par godina. Takođe, primetan je porast brojnosti i ostalih vrsta plemenite divljači. Poseban je kuriozitet i povratak vidre u Homoljske potoke. Osim povećanja broja plemenite divljači, ono što karakteriše lovište "Homolje" u poslednjih desetak godina jeste i povratak vuka. Ovaj izraziti predator polako ali sigurno je izvršio povratak na svoja stara staništa. Populacija vuka zasad beleži blagi porast. Odstreljeni primerci su imali u želucu sadržaj koji je ukazivao na to da se od divljači uglavnom hrane divljim svinjama. Na udaru vukova našle su se i domaće životinje koje tokom proleća i leta i rane jeseni borave na pašnjacima Homoljskih planina. Vukovi su načinili štetu i na lovačkim kerovima, koje su hvatali dok bi ovi gonili divljač. Sve ovo ukazuje na to da se vuku mora prići ozbiljno jer prenamnožavanje vučje populacije moglo bi da izazove desetkovanje plemenite divljači (srneće divljači i divljih svinja).