Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
AZAVAC
 

Jazavac ja dugačak oko 90 cm. od čega na rep otpada 15 cm. Može u visinu da naraste do 50 cm. a težina može da bude i do 20 kg. Na leđima ima tamnosivu dlaku, a na glavi boje su otvorenije, sa dve crne pruge, koje preko očiju i ušiju idu sve do vrata. Prsa, donja strana tela i noge su crne. Pod repom ima mali otvor okružen žlezdama, koje izlučuju lepljivu i smrdljivu materiju.

Jazavac živi u jazbinama, pa je po tome i dobio ime. Svoje jazbine kopa snažnim kandžama. Noge su mu tabanaste, slične medveđim. Jazbinu drži čisto. Jazavac pada u zimski san. Ženka i mužjak odvojeno prespavaju zimu. Jazavac je noćna životinja. Cele noći se hrani a pred zoru se vraća u jazbinu. Hrani se biljnom hranom, ako počne da posećuje njive tada predstavlja pravu napast za kukuruz. Hrani se i voćem i povrćem a voli i ptičija jaja. Lovi se čekanjem, ili jamarenjem.

Jazavac živi do 15 godina.